ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ο επανασχεδιασμός της εκπαίδευσης

Bulgaria, November '19

A new and stimulating programme has begun…  “Reading with Ease & Fun 2”, an Erasmus+ programme that focuses on applying newly acquired knowledge and skills that will allow teachers to provide more effective support to pupils with reading difficulties, and to involve them in various activities along with their peers.  These new methods will motivate all students and encourage them to read books.

Participants from Bulgaria, Latvia, Turkey, Portugal, Romania, Greece, Lithuania, and Slovenia completed their first meeting in Ruse, Bulgaria from November 4th until November 6th, 2019.  The next meeting will take place in Latvia in February 2020.

Παιδικός Σταθμός

E

Νηπιαγωγείο

E

Δημοτικό

© 2021 DESCHOOL. ALL RIGHTS RESERVED