ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ο επανασχεδιασμός της εκπαίδευσης

Croatia, July '19

Prelog-Croatia, July 3rd-4th, 2019

The teachers presented their work on the project through PowerPoint presentations and videos.  Didactical games and materials made by the Croatian teachers and librarians were exhibited in the school area, a short lecture by the author and library director Ivanka ferencic Martincic was held and many discussions and seminars took place during the 2 workdays.

The next meeting was confirmed.  It will take place in Athens, in January 2020.

 

Παιδικός Σταθμός

E

Νηπιαγωγείο

E

Δημοτικό

© 2021 DESCHOOL. ALL RIGHTS RESERVED