ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ο επανασχεδιασμός της εκπαίδευσης

IB Primary Years Programme

Τo ΔΕΣ είναι το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που συνδυάζει την Θεωρία Πολλαπλών Ευφυϊών με το διεθνούς κύρους πρόγραμμα IB PYP (International Baccalaureate Primary Years), το οποίο έχει σαν στόχο να προετοιμάσει τους μαθητές Α’-ΣΤ’ δημοτικού να γίνουν ενεργοί συμμετέχοντες σε ένα ταξίδι δια βίου μάθησης.

Το πρόγραμμα ΙΒ PYP εστιάζει στη διευρευνητική μάθηση.  Στο επίκεντρό του βρίσκονται πέντε βασικά στοιχεία:  Γνώσεις, Ιδέες, Δεξιότητες, Συμπεριφορές και Δράσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει μαθητές διεθνούς νοοτροπίας που θα βοηθήσουν στη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο γαλήνιου κόσμου, οι οποίοι προσπαθούν να είναι: Ερευνητές, Στοχαστές, Επικοινωνιακοί, Ριψοκίνδυνοι, Ενημερωμένοι, Ηθικοί, Φιλόστοργοι, Ανοιχτόμυαλοι, Ισορροπημένοι.

Η μάθηση γίνεται καλύτερα όταν είναι αυθεντική, σχετική με τον "πραγματικό" κόσμο και διαθεματική, όπου η μάθηση δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά μαθήματα αλλά υποστηρίζεται και εμπλουτίζεται από αυτά.  Οι μαθητές συμμετέχουν στη βιωματική μάθηση μέσω ερευνητικής διαδικασίας που αναπτύσσει τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης, ενισχύει την ευχέρεια και την αυτοπεποίθηση και ενθαρρύνει την περιέργεια.

 

 

"Το PYP προετοιμάζει τα παιδιά για το μέλλον, βάζοντας τα να μάθουν να σκέφτονται μόνα τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησής τους!”

Πρόγραμμα

  • Έξι συναφείς, διεπιστημονικές θεματικές που οι μαθητές πρέπει να εξετάσουν να αναλύσουν και να συσχετίσουν μεταξύ τους: Γλώσσα, Κοινωνικές Σπουδές, Μαθηματικά, Επιστήμες, Τέχνες, Προσωπική, Κοινωνική & Σωματική Αγωγή.
  • Έμφαση στην ολική ανάπτυξη του μαθητή: Πνευματικά, Συναισθηματικά, Σωματικά, Ηθικά.
  • Ενσωμάτωση & εκτενή χρήση της τεχνολογίας μέσα κι έξω από την τάξη, σε κάθε μέρος του προγράμματος και Ξένες Γλώσσες για την 1η – 6η Δημοτικού.
  • Ξένες γλώσσες για την 1η – 6η Δημοτικού.
  • Ενασχόληση τόσο με τα τοπικά όσο και με τα παγκόσμια θέματα.

Δεξιότητες-Συμπεριφορές

Για να διεξάγουν πετυχημένη διερεύνηση και για να είναι καλά προετοιμασμένοι για την ακαδημαϊκή και κοινωνική πορεία τους, οι μαθητές πρέπει να τελειοποιήσουν μια σειρά δεξιοτήτων όπως:  δεξιότητες σκέψης, κοινωνικές δεξιότητες, επικοινωνιακές δεξιότητες, διερευνητικές δεξιότητες, δεξιότητες αυτοδιαχείρισης.

Το πρόγραμμα εστιάζει και στην ανάπτυξη προσωπικών συμπεριφορών προς τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τη μάθηση.  Οι μαθητές πρεπει να επιδεικνύουν ευγνωμοσύνη, δέσμευση, αυτοπεποίθηση, συνεργασία, δημιουργικότητα, περιέργεια, ενσυναίσθηση, ενθουσιασμό, ανεξαρτησία, εντιμότητα, σεβασμό και ανεκτικότητα.

“Ένα είδος εκπαίδευσης που θα δημιουργήσει πολίτες του κόσμου που θα ηγηθούν αύριο!”

Παιδικός Σταθμός

E

Νηπιαγωγείο

E

Δημοτικό

© 2022 DESCHOOL. ALL RIGHTS RESERVED